Bedrijfsgebouwen

 

Wensen
Nieuwbouw, uitbreiden of upgraden. Belangrijk hierbij zijn uw wensen. Wat wilt u nu en in de toekomst met uw bedrijf? Andere werkzaamheden of nieuwe machines vragen steeds om aanpassing van uw bedrijfsvoering. Naast een visie over de toekomst is aanpassingsvermogen net zo belangrijk. Wij streven altijd naar een bedrijfspand met zoveel mogelijk flexibiliteit.

 

Plattegrond van het bedrijf
Een belangrijk instrument om uw bedrijfsprocessen te verbeteren is een gedetailleerde plattegrond van uw bedrijf. Hierop staan alle machines getekend in de juiste schaal. Zo’n plattegrond geeft inzicht in looproutes en in de manier van werken. Daarnaast biedt zo’n plattegrond de mogelijkheid om in gesprek te gaan met collega’s, leveranciers en werknemers.

 

Verbeteren van bedrijfsproces of toevoegen nieuwe activiteiten
De juiste plattegrond van het bedrijf is ook zinvol bij het realiseren van een uitbreiding; wat zijn de consequenties voor de rest van het bedrijf? En hoe kunnen nieuwe machines ingepast worden bij de bestaande machines? Welke aanpassingen aan de installatie zijn nodig? Een goede tekening geeft u het inzicht om de juiste keuzes te kunnen maken.

 

Architectuur
Een bedrijfspand mag best wat uitstraling hebben. Ook zijn uw medewerkers ca. 8 uur per dag in een bedrijfspand aan het werk. Zo’n pand mag daarom ook comfort bieden en een gezonde omgeving vormen voor u en uw medewerkers. Wij gaan graag met u aan de slag voor een optimaal ontwerp en optimaal bouwproces.

Vergunningen

De belangrijkste:

 • Omgevingsvergunning (bouw/milieu)
 • Melding Activiteitenbesluit (AIM)
 • Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM)
 • Aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling
 • Milieueffectenrapportage (m.e.r.)
 • Vergunning Wet natuurbescherming (Wnb)

Bedrijfsontwikkeling

 • Onderzoek bestemmingsplan
 • Inrichtingstekening bedrijf
 • Investeringsraming bouwplannen
 • Uitwerking bouwplannen
 • Verzorgen vergunningen
 • Benodigde rapporten en onderzoeken
 • Bestek/technische omschrijving
 • Bouwbegeleiding

Vrijblijvend kennismaken

Loopt u met bouwplannen rond? Wij denken graag met u mee!

Contact